ผู้หญิงมีเฮ วิจัยแล้ว สารสกัดกัญชาฆ่าเชลล์มะเร็งปากมดลูกได้

ผู้หญิงมีเฮ วิจัยแล้ว สารสกัดกัญชาฆ่าเชลล์มะเร็งปากมดลูกได้

   

        อ๊อด มก. เผยผลทดสอบการต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูก ของสารสกัดกัญชาจากของกลาง ปปส.มะเร็งหนาว สารสกัดกัญชาฆ่าเชลล์มะเร็งปากมดลูกชงักวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        ซึ่งมีใบอนุญาตการผลิตสารสกัดจากกัญชา และใบอนุญาตครอบครองกัญชาจากกัญชาของกลาง ของ ปปส โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ได้เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุด พบสารสกัดหยาบจากกัญชา ที่สกัดด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหลว มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดีมาก ผลทดสอบการต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) สาร IC50 (µg/mL) HeLa สารสกัดหยาบ (Crude) 9.97Cannabigerol (CBG) 73.75Cannabinol (CBN) 6.16Cannabidiol (CBD) 7.00Δ8-Tetrahydrocannabinol ( Δ8THC)+Δ9-Tetrahydrocannabinol ( Δ9THC) 10.00

       รศ.ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ กล่าวต่อว่า ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa, cervix carcinoma cell) ดังกล่าว มีสารสกัดที่ทำให้บริสุทธิ์ 99.9 % หลายตัวที่ออกฤทธิ์ โดยงานวิจัยได้ใช้วิธี MTT [3-(3,5-dimethylthiazol-2,5-diphenyltetrazolium bromide)] assay พบว่าสารสกัดกัญชาจากเทคนิคการสกัดด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลวมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดี โดย Cannabinol (CBN) เป็นสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชลล์มะเร็งดีที่สุด มีค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ครึ่งหนึ่ง (half maximal inhibitory concentration, IC50) เท่ากับ 6.16 µg/mL และ Cannabidiol (CBD) ให้ฤทธิ์ที่ดีมากเช่นกันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูกเช่นเดียวกัน โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 7.00 µg/mL และจะต้องทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ (normal cell) ต่อไป

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต

           แบบนี้ผู้หญิงก็เตรียมเฮได้เลยจ้าสารสกัดหยาบจากกัญชา ที่สกัดด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหลว มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดีมาก  อย่างไรแล้วคุณผู้หญิงก็ หมั่นตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะ ถ้าพบแล้วจะได้รักษาได้ทัน

ขอขอบคุณที่มาจาก: Weerachai Phutdhawong

    0
    0
    0