หมู่บ้านรูปวงกลม อีกหนึ่งผังเมือง ที่สวยที่สุดในประเทศไทย

        หมู่บ้านรูปวงกลม ในประเทศไทย หนึ่งในหมู่บ้านที่มีผังเมืองสวยงามมากที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านทัพไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร ถือเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนนมากที่สุดแห่งหนึ่ง

 หมู่บ้านรูปวงกลม

หนึ่งในหมู่บ้านที่มีผังเมืองสวยงามมากที่สุดในประเทศไทย 

ชาวเน็ตบอก พึ่งรู้ว่าเป็นวงกลม

เข้าไปในหมู่บ้านไม่รู้สึกว่ากลม

แบบนี้ขับรถไม่หลงทาง

            เป็นพื้นที่ที่สวยงามจริงๆค่ะ หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านทัพไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร ถือเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนนมากที่สุดแห่งหนึ่ง ชาวเน็ตหลายคนก็พึ่งรู้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นวงกลม 

ขอขอบคุณที่มาจาก: สำรวจโลก