ผู้ป่วยโรคไตหรือปลูกถ่ายอวัยวะ ประกันสังคมดูแลจนสิ้นสุดการรักษา

ผู้ป่วยโรคไตหรือปลูกถ่ายอวัยวะ ประกันสังคมดูแลจนสิ้นสุดการรักษา

   

       สำหรับผู้ประกันตน ในสิทธิประกันสังคมต้องรู้ถึงสิทธิค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่ง สิทธิที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบ โดย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองให้สิทธิการรักษากรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตน และมุ่งมั่นพัฒนาสิทธิประโยชน์ พร้อมปรับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

      โดยให้สิทธิความคุ้มครองการรักษาผู้ประกันตนในกรณีเจ็บป่วยทุกกรณีจนสิ้นสุดการรักษา รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคค่าใช้จ่ายสูง เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคไต โดยให้สิทธิบำบัดทดแทนไตทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย นอกจากนี้ ให้ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วย ได้แก่ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายไตการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา การปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ 2 อวัยวะพร้อมกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดตามแนวทางการรักษาและมาตรฐานที่ราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ รวมถึงกรณีทันตกรรมที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูนและการใส่ฟันเทียม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรม ปัจจุบัน สปส.ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทันตกรรมที่ทำความตกลงกับ สปส.อีกด้วย

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีการให้บริการทางการแพทย์บางกรณี ที่ สปส.ไม่ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตน ได้แก่

      1.การกระทำใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์

      2.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง

      3.การรักษาภาวะมีบุตรยาก

     4.การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น

     5.การเปลี่ยนเพศ

     6.การผสมเทียม

     7.แว่นตา

      ทั้นี้ เป็นไปตามความเหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐอื่นๆ ของประเทศไทย สำหรับผู้ประกันตนก็อย่าลืมตรวจเช็กสิทธิประโยชน์อื่นๆของตัวเองกันด้วยนะคะ จะได้ไม่เสียสิทธิ 

ขอขอบคุณที่มาจาก : matichon.co.th 

    0
    0
    0