10 ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก

           เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่หลายคนใส่ใจและดูแลตัวเองเป็นประจำอยู่แล้ว วันนี้เราจึงนำอันดับประเทศที่สุขภาพดีที่สุดในโลกมาให้ชมกัน ว่ามีประเทศไหนบ้างที่ติด10อันดับสุขภาพดีที่สุด โดยนิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 

2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ

 3.ค่าใช้จ่ายในระบบ

 4.การเข้าถึงยาคุณภาพ 

 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

            นอกจากนี้ CEOWORLD ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่ – ยาสูบ และการจัดการโรคอ้วน โดยมีการสำรวจทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลก

            ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนนเมื่อเทียบกับการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุด 25 อันดับแรกของนิตยสารเดียวกัน เมื่อปี 2560 พบว่าไทย ยังไม่ติดอันดับใดๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะในปี 2560 การจัดอันดับของ CEOWORLD ใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากเฉพาะ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตขั้นพื้นฐาน 2.ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข และ 3.ระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งแตกต่างชัดเจนจากการจัดอันดับในปีนี้ ซึ่งมีตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อย อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับการจัดอันดับ และถือว่าติดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

            สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่ ไต้หวัน ซึ่งได้คะแนนโดยภาพรวมทั้งหมด 78.72 คะแนน โดยได้รับคะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87.16 คะแนน คะแนนด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 14.23 คะแนน ด้านราคา 83.59 คะแนน การเข้าถึงยา 82.3 คะแนน และความพร้อมของรัฐบาล 87.89 คะแนน

            ตามมาด้วยเกาหลีใต้ได้อันดับที่ 2 ญี่ปุ่น ในอันดับที่ 3 ส่วนออสเตรีย ตามมาเป็นอันดับที่ 4 และเดนมาร์ก ในอันดับที่ 5 ส่วนสเปน ได้รับอันดับ 7 ตามหลังไทย ฝรั่งเศส ตามมาเป็นอันดับ 8 เบลเยียม อยู่ที่อันดับ 9 และออสเตรเลีย อยู่ในอันดับที่ 10

             ไทยอยู่อันดับที่6 นะคะ อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับการจัดอันดับ และถือว่าติดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเมื่อปี 2560 พบว่าไทย ยังไม่ติดอันดับใดๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะในปี 2560 การจัดอันดับของ CEOWORLD ใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน

ขอขอบคุณที่มาจาก:  นิตยสาร CEOWORLD 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *