7 ข้อ กับการเตรียมรับมือเมื่อพายุไต้ฝุ่นมา

7 ข้อ กับการเตรียมรับมือเมื่อพายุไต้ฝุ่นมา

   

           แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะต้องเจอกับพายุ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเล่นงานหลายต่อหลายครั้ง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือการเตรียมพร้อมรับมือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วจนทำให้หลายๆประเทศอดที่จะชื่นชมไม่ได้ วันนี้เราจึงนำการเตรียมการรับมือกับใต้ฝุ่นที่ท่านอาจจะยังไม่รู้มาฝากเพื่อจะเกิดประโยชน์ เมื่อมีการแจ้งเตือนว่ามีพายุ  โดยต้องเตรียมตัวดังนี้

1. ตรวจสอบอย่าให้มีใบไม้หรือสิ่งใดกีดขวางทางระบายน้ำ

2.ติดตามสถานการณ์และประกาศของทางการ

3. เตรียมอาหาร น้ำ ยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง ช๊าตโทรศัพท์มือถือ และ powerbank

4.ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูหน้าต่างและใช้เทปกาวติดกระจกประตู หน้าต่าง เผื่อกรณีกระจกแตก

5.ระวังสิ่งของนอกระเบียงปลิวและกระแทกทำให้กระจกหน้าต่างประตูแตก

6.สำรองน้ำในภาชนะต่างๆ อาทิ ในอ่างอาบน้ำ เผื่อกรณีน้ำไม่ไหล

7.หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณริมน้ำ หรือเที่ยวชม/ท่องเที่ยวบริเวณท่าน้ำ คลอง หรือที่มีความเสี่ยงการเกิดน้ำหลาก

เตียมการให้ดี

          เป็นการเตียมการรับมือเบื้องต่นและเมื่อพายุมาสิ่งที่แนะนำข้างต้นจะช่วยให้เราปลอดภัยได้มากขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยที่อยู่ญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นทุกคนค่ะ อย่าลิมติดตามข่าวสาร และเตรียมัวให้ดีกับพายุในครั้งนี้ด้วยนะคะ หวังว่าเนื้อหาข้างต้นจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน 

ขอขอบคุณที่มาจาก: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館

    0
    0
    0