6 มาตรการจากแบงก์ชาติ แก้วิกฤตโควิด ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ พักชำระหนี้ได้

6 มาตรการจากแบงก์ชาติ แก้วิกฤตโควิด ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ พักชำระหนี้ได้

   

        ได้รับผลกระทบกันไม่น้อยกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด โดยอย่างยิ่งผู้ที่มีภาระต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ แล้วเจอสั่งปิดพื้นที่แบบนี้ยิ่งทำให้ลำบากหนัก ล่าสุด 25 มีนาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด โดยไม่มีประวัติค้างหนี้ โดยมีมาตรการต่างๆดังนี้

1. คนที่มีหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

- ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10% เหลือ 5 % ในปี 2563 -2564

- ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 8 % ในปี 2565

- ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 10 % ในปี 2566

นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้

2. คนที่มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

-ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน

-สำหรับผู้ให้บริการอื่น เลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดเดิมอย่างน้อย 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

3. สินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

-ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน

4. ลีสซิ่ง หนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท

-ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน

5.สินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

- พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

6.สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไม่โครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

- พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

        ลูกหนี้ที่เข้ารับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเครดิตบูโร ส่วนลูกหนี้ที่ชำระหนี้ตามปกติตามเงื่อนไขเดิม ผู้ให้บริการทางการเงินอาจให้สิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

           มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำ โดยผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งยังมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ามาตรการขั้นต่ำดังกล่าวสำหรับลูกหนี้ในภาคธุรกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม การบิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website หรือโทรสอบถามได้ที่ call center ของแต่ละสถาบันการเงิน

ขอขอบคุณที่มาจาก: ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand

    0
    0
    0