17 มิ.ย. 63 เยียวยาเกษตรกร งวด2 เงินเข้าแล้ว

17 มิ.ย. 63 เยียวยาเกษตรกร งวด2 เงินเข้าแล้ว

   

          โครงการเยียวยาเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ประสบปัญหาขาดรายได้ในช่วงโรคระบาด โดยล่าสุด ทาง ธ.ก.ส. เริ่มมีการทยอยจ่ายเงินงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมาซึ่งตรวจสอบจากชาวเน็ต มีคนเงินเข้าแล้ว บางคนเข้าไม่ตรงกับรอบแรก เพราะบางคนเข้าวันที่18  ที่รอบที่2 เข้า 15  รีบเช็คกันเลยจ้า 

รอบก่อนวันที่18 รอบที่สอง วันที่15

รอบสอง ทยอยเข้า

          อย่างไรก็ตาม ทาง ธ.ก.ส. ได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา เรื่อยไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน และคาดว่าจะจ่ายเงินได้วันละ 1 ล้านราย นอกจากนี้ ทาง ครม. ยังเห็นชอบกับกรณีจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และจะขยายเวลาลงทะเบียน ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียน และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ทันในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  อีกด้วย

           อย่าลืมเช็คกันนะคะว่าเงินเข้ากันหรือยัง เนื่องจากเข้าไม่ตรงกับงวดแรก ทาง ธ.ก.ส. เริ่มมีการทยอยจ่ายเงินงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน จ่ายไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน และคาดว่าจะจ่ายเงินได้วันละ 1 ล้านราย

เรียบเรียงโดย:

    0
    0
    0