12 ข้อดีที่พบได้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูวอนพิจารณาก่อนถูกยุบ

12 ข้อดีที่พบได้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูวอนพิจารณาก่อนถูกยุบ

   

        จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีมติรวบรวมระเบียบกฎหมายทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบรวมโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากมีโครงการเดินหน้ายุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 15,000 แห่งทั่วประเทศไทย เพราะว่าบางโรงเรียนมีเด็กนักเรียนน้อยมาก เด็กไม่มีกิจกรรมทำกับเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน อีกทั้งบางโรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นเพียง 2-4 คน เท่านั้น 

       ทำให้ทางเพจ โรงเรียนบ้านหวาย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้พร้อมกับระบุว่า 'โรงเรียนบ้านหวายเราอยู่ในเกณฑ์ถูกยุบ!!!!เพราะมี นร ไม่ถึง 120 คน ขออนุญาตให้เสียงสะท้อน  และเป็นกระบอกเสียง ตัวแทน ของโรงเรียนขนาดเล็กอื่นด้วยดังนี้

       เรื่องนี้นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กๆ เยาวชน ชุมชนและความเข้มแข็งหมู่บ้านเพราะ ผอ คุณครู และบุคลากรในที่สุดก็จะถูกย้ายไปที่ โรงเรียนที่พร้อมกว่า และใหญ่กว่า ย่อมดีกว่า แต่สำหรับนักเรียนส่วนหนึ่งนั้นไม่ใช่มีนักเรียนอีกหลายครอบครัวที่ไม่พร้อม ทั้งทางด้านฐานะ การเดินทาง การเงินในครอบครัว ชีวิตจริงที่เป็นอยู่ สภาพแวดล้อมสังคม อื่นๆจะมีเยาวชนอีกหลายคนที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอยากจะให้ผู้ใหญ่คิดพิจารณารายกรณีคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ง

       ถึงแม้ธนาคารโลกจะแนะนำวิธีแก้ตามงานวิจัยก็จริงหากแต่สภาพสังคมในชนบทเค้า ผู้คนของเค้าเป็นเช่นเราหรือไม่โปรดใคร่ครวญพิจารณา ฟังเสียงสะท้อนเล็กๆก่อนพายเรือวนไปวนมาในอ่าง โรงเรียนใดพร้อมยุบ จะยุบก็ไม่เป็นปัญหา แต่หากโรงเรียนขนาดเล็กใด ชุมชนเข้มแข็ง โรงเรียนเข้มแข็งผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้มแข็งทุกฝ่ายช่วยเหลือเกื้อกูลโปรดพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนครู บุคลากร และงบประมาณ ลงช่วยเหลือเพื่อความยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาไทย เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมทางการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วไทยอยากเรียนให้ท่านผู้ใหญ่ทราบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีจุดแข็งหลายประการพวกเราขอยกตัวอย่าง 12 ข้อค่ะจริงๆพิจารณาแล้วมีอีกมากมาย

       ขอความเมตตาผู้ใหญ่ที่มองเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กไม่ควรถูกยุบ#โปรดแชร์ให้ถึงท่านผู้มีอำนาจพิจารณาด้วยนะคะเราขอเป็นกระบอกเสียงแทนเพื่อนๆโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเข้มแข็ง และยืนหยัดได้ด้วยตัวเองยืนหยัดเพื่อเด็กๆอีกกลุ่มที่ไร้ทางเลือกเราเชื่อว่า ทุกพื้นที่ชุมชน ประชาชนทุกคน ควรได้สิทธิ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโรงเรียนไม่ใช่การลงทุนทางธุรกิจแต่เป็นสิทธิทางการศึกษาที่รัฐพึงจัดให้ประชาชoจับมือและเป็นกำลังใจแด่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอุดมการณ์ยืนหยัดเพื่อเด็กๆและคนในพื้นที่ทุกคน'

คุณครูได้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกคนในโรงเรียน 

ได้ใกล้ชิดวิถีชุมชน 

รับการบริการจากหน่วยงานรัฐ 

มีพื้นที่ธรรมชาติวิ่งเล่น 

คุณครูดูแลดุจดังลูก

มีแม่ครัวใจดี 

โรงเรียนใกล้บ้าน 

มีพื้นที่ให้แสดงความสามารถ

บ้าน วัด โรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกัน

บุคลากรเข้มแข็ง

แทรงซึมทุกหมูบ้าน 

เดินไปโรงเรียน มีชีวิตสดใส 

มีชุมชนเมตตาช่วยเหลือได้ 

ทำไมต้องยุบโรงเรียน

     จากเรื่องนี้ทางคุณครูเองอยากให้พิจารณา การตัดสินใจยุบโรงเรียนขนาดเล็กของหลาย โรงเรียน เพราะข้อดีมีอยู่หลายอย่าง เด็กๆอยู่ใกล้โรงเรียนสามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวก หากรวมโรงเรียนเด็กๆ อาจจะลำบากในการเดินทางก็ได้

 ขอขอบคุณที่มาจาก : โรงเรียนบ้านหวาย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

    0
    0
    0