แม่น้ำยม แห้งขอดจนเห็นผืนทราย ส่งผลกระทบระบบนิเวศเป็นวงกว้าง

แม่น้ำยม แห้งขอดจนเห็นผืนทราย ส่งผลกระทบระบบนิเวศเป็นวงกว้าง

   

          แม่น้ำยมแห้งขอดจนเห็นผืนทราย บริเวณบ้านวังเทโพ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำยม ส่งผลกระทบระบบนิเวศเป็นวงกว้าง และน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะชาวนา รวมไปถึงน้ำในการอุปโภคบริโภค

แห้งไปหมด

จนเห็นพื้ทราย

สงผลกระทบ ต่อคนที่ทำการเกษตร

            จากสถานการณ์แม่น้ำยมแห้งขอดจะส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกร เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่ยังมีการลงมือเพาะปลูกตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำยม รวมไปถึงน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสัตว์น้ำที่จะขาดที่อยู่อาศัยเพราะน้ำแห้ง

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0