เหตุผลที่แม่ค้าออนไลน์-ก่อสร้าง ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000

เหตุผลที่แม่ค้าออนไลน์-ก่อสร้าง ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000

   

           จาการที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิดนั้น ก็มีหลายท่านที่ได้รับเงินไปแล้ว คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอพิจารณา นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน จะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาล หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่า กลุ่มใดบ้างที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น สรุปได้ดังนี้

-อายุไม่ถึง 18 ปี เพราะไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน

-ไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น แม่บ้านอยู่บ้าน

-ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

-อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งตรงนี้สำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่แล้ว ส่วน ม.39 และ ม.40 นั้นจะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท

-เกษตรกร 

-นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลา โดย กยศ. มีมาตรการดูแลอยู่

-อาชีพอิสระบางประเภท เช่น ค้าขายออนไลน์ คนงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์

         ส่วนเหตุผลที่อาอาชีพเหล่านี้ไม่ได้เพราะอาชีพอิสระ อย่าง ขายของออนไลน์ คนงานก่อสร้าง หรือโปรแกรมเมอร์นั้น นายลวรณ อธิบายว่า กรณีของแม่ค้าออนไลน์ ก็ยังสามารถขายของได้อยู่ ส่วนคนงานก่อสร้าง รัฐบาลไม่ได้สั่งให้นายจ้าง หยุดการก่อสร้าง ก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ รวมไปถึงโปรแกรมเมอร์ ที่รัฐบาล ไม่ได้สั่งให้นายจ้างหยุดกิจการ ซึ่งแม้ในระบบจะมีให้ช่องให้เลือกอาชีพก่อสร้าง แต่การที่ให้กรอก ก็เพื่อให้ระบบได้คัดกรองข้อมูลในส่วนนี้

         นอกจากนี้ ในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของตลาด แม้ตลาดจะถูกปิด ไม่ได้รับค่าเช่า แต่ในส่วนของเจ้าของตลาด ถือว่าเป็นผู้ประกอบการ. ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ตัดออกนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้ทอดทิ้ง โดยรัฐบาลจะมีมาตรการออกมาดูแลอีกรอบ ซึ่งเป็นมาตรการดูแลผลกระทบโควิด-29 ระยะที่ 3

            ยอดลงทะเบียนที่เข้ามาจำนวนมากนั้น  เกินความคาดหมาย จากที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียง 3 ล้านคน ต่อมามีเป้าหมายเพิ่มอีก 6 ล้านคน จากแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 ทำให้เป้าหมายขณะนี้อยู่ที่ 9 ล้านคน 

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0