เริ่ม 23 มิ.ย.62 ห้ามถือแหนมเนืองขึ้นเครื่อง ต้องโหลดเท่านั้น

เริ่ม 23 มิ.ย.62 ห้ามถือแหนมเนืองขึ้นเครื่อง ต้องโหลดเท่านั้น

   

           เวลาเดินทางไปไหนมาไหนแน่นอนว่าต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกันไปแน่นอน แต่การถือาจะถือของฝากขึ้นเครื่องนั้นก็มีการห้ามเหมือนกันนะคะ เช่น ล่าสุด  อธิบดีกรมท่าอากาศยานเผยว่าห้ามถือแหนมเนืองขึ้นเครื่อง ต้องโลดเท่านั้น  เริ่มใช้ระเบียบนี้ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

            นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทย. ได้ทำการประชุมซักซ้อมสนามบินภูมิภาคในการกำกับดูแความดูแลทั้ง 28 สนามบิน ให้ปฏิบัติงานด้านการบินให้เป็นไปตามกฎประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับใหม่ของ กพท. ที่เตรียมประกาศบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีการกำหนดห้ามมิให้ผู้โดยสารมีการนำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่อนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด

            ซึ่งจากการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับสนามบินต่างๆ ทราบว่า มีสินค้าบางประเภทที่เข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ คือ แหนมเนือง เนื่องปริมาตรน้ำจิ้มแหนมเนืองที่บรรจุรวมอยู่ในชุดอาหารจำนวน 1 ถุง มีปริมาตรมากถึง 400 มิลลิลิตร ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถนำแหนมเนืองขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน

            เบื้องต้นได้ขอให้ สนามบิน ทย. ทั้ง 28 แห่ง แจ้งข้อมูล ไปยังสายการบินต่างๆ ให้ทำความเข้าใจและแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนือง ว่าจะต้องฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียน (โหลดใต้ท้องเครื่อง) เท่านั้น โดยให้บรรจุในภาชนะที่มิดชิด เพราะจะไม่อนุญาตให้ถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน”

            ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กพท. ว่า สำหรับคำจำกัดความเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562 นั้น จะรวมไปถึงอาหารจำพวกที่มีของเหลว เช่น ต้ม แกง น้ำพริก น้ำจิ้มต่างๆ น้ำเครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส น้ำพริก หรืออาหารที่อยู่ในซอสที่มี รวมไปถึง มาสคารา ลิปสติกส์หรือลิปบาล์ม ที่มีปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร หรือ ไม่มีปริมาตรระบุ

           สำหรับที่จะขึ้นเครื่องอย่าลืมนะคะ ให้โหลดเท่านั้นและอย่าลืมดูระเบียบการนำอาหารขึ้นเครื่องของสนามบินอีกที เพราะห้ามหลายอย่างเดี๋ยวจะเอาไปแล้วเสียป่าวนะคะ อิอิ 

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0