เราเที่ยวด้วยกัน รอบใหม่ สิทธิ์จองที่พักยังเหลืออีกเพียบ

เราเที่ยวด้วยกัน รอบใหม่ สิทธิ์จองที่พักยังเหลืออีกเพียบ

   

           จากกรณีโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อรับสิทธิ์ใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยขยายเวลาของโครงการออกไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ สามารถใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์

            ล่าสุด เวลา 08.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำนวนสิทธิ์ที่พักเหลือ 785,713 สิทธิ์ ขณะที่จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 1,585,484 สิทธิ์

           โดยมีการเพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน ซึ่งจำนวนห้องที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-voucher แต่ไม่อุดหนุนค่าที่พัก และในจำนวน 1 ล้านสิทธิ์ที่เพิ่มในครั้งนี้ จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2564 ซึ่งโรงแรมหรือที่พัก สามารถทำการจองห้องพักให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ ตามวันที่ขยายโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 

            ในส่วนของการสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก รัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน โดยจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป) จากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน ต่อ 1 สิทธิ์ โดยเมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

            ส่วนของการสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600-900 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ แบ่งเป็นวันจันทร์-พฤหัสบดี รับ 900 บาท และวันศุกร์-อาทิตย์ รับ 600 บาท โดยจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวัน check-out

            ซึ่งคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปองขณะที่ การสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิ์ในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิ์ผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)

            สิทธิ์เพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเดินทาง และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

            ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง ซึ่งจะจองตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม) โดยวันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 30 เมษายน 2564

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0