เผยวิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 63 เช็คกันเลย

เผยวิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 63 เช็คกันเลย

   

       ในช่วงนี้สถานการณ์ของประเทศไทย ยังถือว่าอยู่ในช่วงวิกฤตค่ะ ซึ่งประชาชนที่นอกจากจะกังวลเรื่องโรคระบาดแล้ว ยังคงกังวลเรื่องของความเป็นอยู่ และสวัสดิการต่างๆจากรัฐ ว่าจะได้รับปกติหรือไม่

       หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเงินอุดหนุนบุตร ที่หลายคนเฝ้ารอ ซึ่งวันนี้เราก็มีวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิด ที่รัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ในวันที่ 10 มิ.ย. นี้ โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

       1) เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

       2) กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

       3) ระบุรหัสยืนยันในรูปภาพ

       4) คลิกปุ่มค้นหาข้อมูล หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นมา

       - หากไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นว่า "ไม่พบสิทธิ์"

       - หากยังไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนเลย ระบบจะขึ้นอักษรตัว "E"

       สำหรับตัวอักษร E ในระบบ มีหลายความหมาย ดังนี้

       E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด

       E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.

       E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด

       E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน

       E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน

       E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์

       E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

       E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์

       E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล

       E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)

       E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60

       E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์

       E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง

       E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน

       E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย

       E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

       ขั้นตอนง่ายๆ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : tkvariety.com, ขอขอบคุณที่มาจาก : ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด

    0
    0
    0