ภาพการขัดผิวองค์พระธาตุพนม เพื่อปิดทองใหม่

ภาพการขัดผิวองค์พระธาตุพนม เพื่อปิดทองใหม่

   

         วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นวักที่หลายคนศรัทธาและกราบไหว้บูชาเป็นอย่างมาก ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม จะมีผู้คนไปร่วมงานเป็นอย่างมาก และวันนี้เราจะพาไปชมภาพการขัดผิวองค์พระธาตุ ที่ทำเพื่อปิดทองใหม่ ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นไปชมกันเลยค่ะ 

ขัดผิวองค์พระธาตุ

นานทีจะได้เห็น

ยอดฉัตรทองคำ​

น้ำหนัก 16 กิโลกรัม

สูงมาก

ขัดเพื่อปิดทองใหม่

             เป็นบุญตาที่ได้เห็นเพราะบางคนอาจจะเห็นแค่ความสวยงามแต่ยังไม่เห็นถึงยอดขนาดนี้ และนี้คือการขัดผิวองค์พระธาตุเพื่อที่จะปิดทองใหม่ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่อยากไปกราบไหว้ก็ยังเข้าไปได้นะคะ และในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม ​ใครที่อยากไปร่วมงานไปได้ในวันดังกล่านี้เลยจ้า 

ขอขอบคุณที่มาจาก: Zab7

    0
    0
    0