เตือนก่อนตกเป็นเหยื่อ สำเนาบัตรปชช. ถ่ายด้านหน้าด้านเดียวพอ

              เชื่อว่าหลายท่านที่เคยทำเกี่ยวกับเอกสารหรือต้องใช้เอกสารแน่นอนว่า ต้องถ่ายบัตรประชาชนเพื่อนเป็นเอกสารในงานยืนยันและสมัครอะไรต่างๆ ซึ่งมักจะถ่ายทั้งสองด้าน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ล่าสุดมหาดไทย แจง แค่ด้านหน้าข้อมูลก็ครบถ้วนแล้วใช้ติดต่อราชการได้

             ซึ่งทางเพจเฟซบุ๊ก ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี โพสต์เตือนว่า "สำเนาบัตรประชาชนรุ่นปัจจุบัน ไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตรของเราไปพร้อมกับด้านหน้าเด็ดขาด" เนื่องจากหลังบัตรจะมีชุดตัวเลขอยู่ เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่นสรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงต่างๆ, กรมต่างๆ ฯ รวมถึงภาคการเงินบังคับใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรกรรม/ตรวจสอบ/ยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เรียกว่า e-KYC(Electronic – Known Your Client) App. ที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือกระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกค์(Wallet) ต้องใช้ทั้งหมด(แบงค์ชาติควบคุม)

             หากข้อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดไปก็อันตรายมากพอแล้ว ยิ่งข้อมูล Laser ID หลุดไปด้วย ยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณ เหมือนเลขบัตรเครดิตหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร โดยอ้างอิงจาก หนังสือคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ปี 2556 ที่ให้หน่วยงานราชการทุกแห่งเปลี่ยนมาถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดค่าใช้จ่ายประชาชน

             เพราะว่าเป็นด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้ รวมถึงมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เข้ามาใช้ในระบบอย่างทั่วถึงแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถึงสองหน้าแบบเดิมอีก ส่วนเว็ปหรือ App. ไหนให้กรอก Laser ID ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน ถ้าเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้ เช่นหน่วยงานราชการ, สถาบันการเงิน, Wallet ของบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือก็ใส่ได้ ระวังเจอเว็ปปลอม App. ปลอม หรือฟิชชิ่ง ดูให้แน่ใจว่าใช่หน่วยงานนั้นแท้ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

– สมัยก่อนวันหมดอายุบัตรประชาชนจะอยู่ด้านหลังบัตร จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง

– หลังจากมีการประกาศยกเลิกใช้สำเนา เปลี่ยนเป็นดึงข้อมูลจากชิพการ์ดหน้าบัตร แต่ก็ยังไม่แพร่หลาย หลายแห่งยังใช้สำเนากันอยู่ เพียงแต่ด้านหลังไม่ควรต้องถ่ายแล้ว

– กรมการปกครองประกาศตั้งแต่ 22 มีนาคม 2556 ว่าหน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ยังจำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ควรถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียว (ประกาศที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๓)

                รู้แบบนี้คสรเป็นการถ่ายเอกสารแบบใหม่นะคะ เพราะแค่ด้านหน้าข้อมูลก็ครบถ้วนแล้วใช้ติดต่อราชการได้  และถ้าถ่ายด้านหลังอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้จากมิจฉาชีพ อย่างไรแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่หลายท่าน โปรดระวังและรอบครอบในเรื่องเอกสารด้วยนะคะ 

ขอขอบคุณที่มาจาก: ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี , staticflickr