เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ยางพารา ข้าวโพด ได้รับเงินวันไหน

เช็คเงินประกันรายได้ข้าว ยางพารา ข้าวโพด ได้รับเงินวันไหน

   

        หลังจากที่รัฐบาลได้จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนางวดแรกไป ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ล้านคน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ยังมีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชผลชนิดอื่นด้วย ซึ่งทางกระปุกดอทคอมจะมาสรุปกันอีกครั้งว่ามีอะไรบ้าง ดังนี้

          1.ประกันรายได้ข้าว ระยะเวลาของโครงการ  มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ราคาประกัน แบ่งเป็นชนิดข้าว ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน

- ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับเกษตรกรที่มีสิทธิ์ ได้แก่  - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

          2. ประกันรายได้ยางพารา ระยะเวลาดำเนินโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 คาดว่าน่าจะเริ่มจ่ายในเดือนธันวาคม 2563 ราคาประกัน แบ่งเป็นชนิดของยาง ดังนี้

- ยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 60 บาท

- น้ำยางสด กิโลกรัมละ 57 บาท

- ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 23 บาท

สำหรับชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ต้องขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย

- สวนยางพาราต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน 25 ไร่

- ต้องแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวนยาง 60% และคนกรีด 40% ของรายได้ทั้งหมด หากเจ้าของสวนยางกรีดเอง จะรับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน

            3.ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ  - มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 - เดือนตุลาคม 2564 โดยจะจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน

โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  - ใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

เกษตรกรที่มีสิทธิ์มีใครบ้าง  - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

          โครงการประกันรายได้ช่วยเกษตรกร 3 ประเภท ชาวนา ชาวสวนยาง ชาวไร่ข้าวโพด ได้รับเงินวันไหน ใครมีสิทธิ์ ลงทะเบียนยังไง ก็ได้ทราบรายละเอียดไปแล้ว ข้อมูลเบื้องต้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกท่านนะคะ

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0