เช็คบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2563 เงินเข้าวันไหนบ้าง

เช็คบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2563 เงินเข้าวันไหนบ้าง

   

             เงินบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่หลายท่านเรียกว่าบัตรประชารัฐ ยังคงให้ทุกอย่างเหมือนเดิมโดยไม่ได้ลดสิทธิลง โดยยังคงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายน้อยเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ วันนี้เราจึงจะพาไปเช็คบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2563 เงินเข้าวันไหนบ้าง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563​ 

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

-ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือนตามกำหนดเดิม ซึ่งจะได้รับอัตราดังนี้ 

-ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 100 บาท

-ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 50 บาท

เงินคืนภาษี VAT 5%

          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ 

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนเมษายน 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน  

-ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

-เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน 

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

        หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.  และหวังว่าข้อมูลข้างต้นนั้นจะเป็นประโยชน์แก่หลายท่าน  และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน 

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0