เช็กเลย เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม

เช็กเลย เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม

   

       สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต้องตรวจเช็กกันในทุกๆ เดือนว่าเดือนนี้จะเงินจะเข้าบัตรคนจนกี่บาท วันไหนบ้าง วันนี้เราจะพาไปเช็กตารางปฏิทันเดือนมีนาคม 2563 ว่ารัฐบาลอุดหนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลย 

       วันที่ 1 มีนาคม 2563

       - เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

       - ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

       วันที่ 15 มีนาคม 2563

       - เงินคืนภาษี5%

       วันที่ 18 มีนาคม 2563

       - เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

       - เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

       ในเดือนมีนาคมนี้ ยอดเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะประมาณนี้ ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็ไปกดกันตามวันที่แจงข้างตอนได้เลยครับ

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com 

    0
    0
    0