เช็กเลยเงื่อนไขการซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6

       อัปเดตล่าสุดจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   กรณีการเปิดขายสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6  จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท มีอายุการรับฝาก 3 ปี ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 47 ล้านบาทต่อเดือน

โดยในช่วงที่ 2 จะเปิดขายสลากในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่ซื้อสลากกับ ธ.ก.ส. เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ต่อปี

เงื่อนไขการซื้อสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 มีดังนี้ 

การรับฝาก รับฝากหน่วยละ 100 บาท เปิดรับฝากทุกวัน ยดเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล รับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้น 
อายุรับฝาก 3 ปี (ครบกำหนดชนวัน)

การออกรางวัล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2564ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 17 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัลให้ 

สิทธิในการถูกรางวัล รับฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล 36 ครั้ง 

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย 

ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.15 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.05 ต่อปี 

ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย 

ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก สำหรับผู้ฝากสลากฯผ่าน ธ.ก.ส. A-moblie เสียค่าธรรรมเนียมฉบับละ 20 บาท  

จำนวนรางวัลและเงินรางวัล

เงินรางวัลต่องวด มีจำนวนรวม 2,113,400 รางวัลเป็นเงินสูงสุด 47,490,000 บาท  ประกอบด้วย 

รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล ๆ ละ 10,000,000 บาท 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท 

รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 300 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท 

รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท 

รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท 

รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 10,000 รางวัล ๆ 500บาท 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1ครั้ง มี 100,000 รางวัล ๆ ละ 50 บาท 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 10 บาท 

ช่องทางการประกาศผลรางวัล

ถ่ายทอดสดการออกรางวัล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ 891 กิโลเฮิร์ต 

-เว็บไซต์ ธ.ก.ส. www.baac.or.th 

-Facebook : ธกส.บริการด้วยใจ และ ธกส.BAAC Thailand 

-Youtube: BAAC Thailand สลาก

-แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile เมนู ทีวี ธ.ก.ส. 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ได้ โดย ธ.ก.ส. จะเปิดให้บริการรับฝากอีกครั้งในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ธ.ก.ส.

       ขอเชิญชวนให้ลูกค้าฝากสลากผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกไม่ต้องรอคิวใช้บริการที่เคาน์เตอร์สาขาและเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาหรือที่ Call Center 02 555 0555

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com ที่มา : ธ.ก.ส.