ชาวนาเฮ รัฐแจกเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าว ครอบครัวละ 1 หมื่น

ชาวนาเฮ รัฐแจกเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าว ครอบครัวละ 1 หมื่น

   

        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีรายงานกว่าทาง รัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการ ดูแลเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในประเทศ  ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เฉพาะเกษตรกรรายย่อยอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการโดยสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตรมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

      สำหรับเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีของ ชาวนาทุกคน เพราะทางรัฐบาลได้ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรทุกท่าน ยังไงก็อย่าลืมไปดำเนินเรื่อง และรับเงินจากรัฐบาลตามวันและเวลาที่กำหนดนะคะ 

ขอขอบคุณทีมาจาก : springnews.co.th 

    0
    0
    0