เกณฑ์คืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้า 23 ล้านราย ทำผ่านออนไลน์24ชม.

เกณฑ์คืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้า 23 ล้านราย ทำผ่านออนไลน์24ชม.

   

         นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ปี 63 ส่งผลให้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ (กฟส.) ต้องคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

           โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 25 มี.ค.นี้เพื่อให้ตรวจสอบสิทธิและเริ่มทยอยจ่ายคืนเงินได้ตั้งแต่ 31 มี.ค.เป็นต้นไป "ขอให้ประชาชนใช้ช่องทางลงทะเบียนผ่านออนไลน์เพื่อขอรับคืนเงินเป็นหลัก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้สิทธิได้ไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด และต่อไปจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ๆสำหรับประเภทที่ 1 และที่ 2 อีกต่อไป”

            สำหรับผู้มีสิทธิได้คืนเงินประกัน คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้วางเงินประกัน (ชื่อตรงบิลค่าไฟ) กรณีที่ผู้วางเงินเสียชีวิตให้ทายาทนำใบมรณบัตรมาประกอบการขอเงินคืน แต่หากประชาชนรายใดไม่ต้องการขอคืนเงินประกัน จะยังได้รับคืนเงินผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยในทุก 5 ปี ตามที่ กกพ.กำหนดไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดการคืนเงิน คือ ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ ได้รับคืนตามเงินที่วางค้ำประกันเดิม 300 บาท บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ 15 แอมป์ ได้คืน 2,000-4,000 บาท กิจการขนาดเล็ก 30 แอมป์ ได้คืน 4,000-12,000 บาท

            นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ หรือสแกน QR Code ในบิลค่าไฟ กรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า เลขบัตรประชาชนและส่งเอกสารผ่านระบบและรอรับเงินตามช่องทางการคืนเงินที่ระบุ ผ่าน Prompt Pay บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือรับเงินสด ที่สำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะมี SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงิน โดยเริ่มจ่ายเงิน 31 มี.ค

            จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางที่หลากหลายคือ 1.ลงทะเบียนออนไลน์ (เริ่ม 25 มี.ค.) ทั้งแอปพลิเคชัน : MEA Smart Life เว็บไซต์ : www.mea.or.th Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Twitter : @mea_news Line : @meathailand สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า, ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ 0-2256-3333 (25 มี.ค.-29 พ.ค.) เวลา 08.00-15.30 น. วันทำการ, ลงทะเบียนที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต ตั้งแต่ พ.ค.เป็นต้นไป.

ขอขอบคุณที่มาจาก: PEA

    0
    0
    0