อย่าสับสน เราชนะ ม.33เรารักกัน เงินเข้าวันไหนบ้าง

อย่าสับสน เราชนะ ม.33เรารักกัน เงินเข้าวันไหนบ้าง

   

            จากที่ (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอีกไม่กี่วัน ก็ถึงกำหนดจ่าย "เงินเยียวยา" ให้กับประชาชน แต่หลายคนอาจจะเกิดความสับสนว่าโครงการไหน เงินเข้าวันไหนบ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ได้สิทธิเราชนะ แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" จะได้รับเงินโอนเข้าเป๋าตัง

- โอนครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64 

- โอนครั้งที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

ผู้ได้สิทธิ เราชนะ ตรวจสอบสิทธิ ที่ใช้เงินผ่าน "บัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด" และ "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"โดยเงิน

- โอนครั้งแรก วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 

- โอนครั้งที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

ส่วนทางด้านของมาตรการ "ม33 เรารักกัน" มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพนักงานประจำที่มีสถานะเป็น "ผู้ประกันตนมาตรา33" ในกองทุน "ประกันสังคม" ด้วย

โดยจะโอนเงินเยียวยาเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" ครั้งละ 1,000 บาท 2 ครั้ง รวมวงเงิน 2,000 บาท 

- โอนครั้งแรก วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 64 

- โอนครั้งที่สอง วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64

           โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด นอกจากนี้ ม.33 ยังมีการขยายเวลาในการใช้จ่ายสินค้าจากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเงินช่วยเหลือในรอบที่ 2

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0