คนไทยเฮ ครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่ม ปีใหม่ได้หยุดยาวถึง 5 วัน 

คนไทยเฮ ครม.อนุมัติวันหยุดเพิ่ม ปีใหม่ได้หยุดยาวถึง 5 วัน 

   

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 30 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก 1 วันในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากในวันที่ 31 ธันวาคม ตรงกับวันอังคาร และวันที่ 1 มกราคมตรงกับวันพุธ ทำให้มีช่องว่าง 1 วันในวันที่ 30 เลยประกาศให้เป้นวันหยุดเพิ่ม 

     ที่ประชุมจึงมีมติให้วันที่ 30 ธันวาคม เป็นวันหยุด เพื่อให้ประชาชนสามารถหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 1 ม.ค.2563 แต่ทั้งนี้หากหน่วยงานใด รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน เห็นว่า วันหยุดดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ก็สามารถพิจารณา วันหยุดได้ตามความเหมาะสม 

    0
    0
    0