สงสัยติดเชื้อโควิด โทรเรียก1669 มีรถพยาบาลรับส่ง ห้ามไปเองเด็ดขาด

สงสัยติดเชื้อโควิด โทรเรียก1669 มีรถพยาบาลรับส่ง ห้ามไปเองเด็ดขาด

   

           ในช่วงที่โรคระบาดแบบนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน ถ้าผู้ใดมีความเสี่ยงหรือมีอาการสงสัยติดเชื้อโควิด-19 กรุณาโทรเรียก1669 จะมีรถพยาบาลไปรับที่บ้านหรือที่ทำงาน ห้ามมาโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้ามีอาการไข้ 37.5 ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ข้องใจ แล้วโทรเรียก 1669 

          ด้วยความปราถนาดี จากโรงพยาบาลสบเมย และเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดทำตามที่แพทย์สั่ง และผู้ที่มีอาการเบื่งต้นตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ด้านบน ควรรีบไปตรวจโดยการโทรเรียก 1669 อย่าไปเองเด็ดขาด เพื่อลดการกระจาย

ขอขอบคุณที่มาจาก: โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    0
    0
    0