หนุนวีซ่าระยะยาว ดึง 4 กลุ่มต่างชาติเข้าไทย ยกเว้นภาษีรายได้ต่างประเทศ

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (Long-term Stay) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ

1. ผู้มีความมั่งคั่งสูง

 2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

 3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

4. ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

สำหรับสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจดึงดูดชาวต่างชาติเข้าประเทศ

– สิทธิทำงานพร้อมวีซ่า คู่สมรสและบุตร (วีซ่าผู้ติดตาม)

 – ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้ต่างประเทศ

– ยกเว้นไม่ต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน

 – สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด

              ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เร่งพิจารณาดำเนินการภายใน 90 วัน และให้รายงานความคืบหน้าผ่าน สศช. เพื่อนำเสนอให้ ครม. ทราบต่อไป

              อย่างไรก็ตาม คาดว่า ผลลัพธ์จากมาตรการดังกล่าว ภายใน 5 ปี (2565 – 2569) จะมีชาวต่างชาติศักยภาพสูง พำนักในไทยกว่า 1 ล้านคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 1 ล้านล้านบาท

ขอขอบคุณที่มาจาก: ไทยคู่ฟ้า