สั่งเข้มผู้ว่าฯทุกจังหวัด ประชาชนกลับจากกทม. ต้องกักตัว 14 วัน

สั่งเข้มผู้ว่าฯทุกจังหวัด ประชาชนกลับจากกทม. ต้องกักตัว 14 วัน

   

         กรมควบคุมโรค สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังคนเดินทางจากกรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กลับต่างจังหวัด หลังจากวันที่ 22 มี.ค. ขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลำเนา โดยแนะให้ปฎิบัติดังนี้

1.แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ 14 วัน

2.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

3.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ลูบมือจนแห้ง

4.หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

5.หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนมัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

         ทังนี้อธิบดีกรมขนส่งทางบก ให้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯและปริมณฑล หากพบผู้มีไข้และอาการทางเดินหายใจ ขอให้งดการเดินทาง และแนะนำให้กลับไปพักเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอราการอยู่ในที่พำนัก หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0