สมาคมอุรเวชช์ตั้งสมมติฐานไทยจะ มีผู้ติดเชื้อถึง 2 แสนคน 

สมาคมอุรเวชช์ตั้งสมมติฐานไทยจะ มีผู้ติดเชื้อถึง 2 แสนคน 

   

       เมื่อวันที่ 19 มี.ค รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาเผย ผ่านทางเพจระบุว่า 

ด้วยสมมติฐาน 

        - ประเทศไทยอยู่ในระยะที่คนติดเชื้อโควิด-19 1 คน แพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้ 1.6 คน ดังนั้นในช่วงเดือนเมษายน 63 ถึง มีนาคม 2564 จะมีผู้ติดเชื้อในไทย 200,000 คน

        - สภาพอากาศยอดจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2563 และช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมกราคม 2564

        - นับจากนี้เมื่อได้รับเชื้อไปแล้วจะมีผู้ที่แข็งแรงดีไม่แสดงอาการหรือยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย 80% อีก 20% จะเป็นผู้ที่แข็งแรงดีหรือมีปัจจัยเสี่ยงแต่ป่วย

       - การป่วยจะรุนแรงน้อย 80% ปานกลาง 15% และรุนแรงมาก 5%

นับจากนี้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจะอยู่ในกรุงเทพฯ 50% จากมาตรการปิดกรุงเทพฯ ที่เหลือกระจายอยู่ในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศอีก 12 เขต แบ่งระดับโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยเป็น 3 ระดับคือ

     >> ระดับ 3 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพสูง ดูแลผู้ป่วยรุนแรงมาก 5%

     >> ระดับ 2 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพปานกลาง ดูแลผู้ป่วยปานกลาง 15%

     >> ระดับ 1 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพน้อย ดูแลผู้ป่วยรุนแรงน้อย 80%

      เมื่อนำการคาดการณ์จำนวนคนติดเชื้อ จำนวนคนป่วย และจำนวนเตียงรับผู้ป่วยได้ในกรุงเทพฯ จะเป็นดังแบบจำลอง 

      โดยก่อนหน้านี้ท่านนายกสมาคม อุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีสารเฉพาะกิจ รายละเอียดตามข้างต้นนั้น เพื่อให้ประชาชนดูแลและเฝ้าระวังตนเอง 

    0
    0
    0