สถิติต่างชาติมาไทยลดลง อินเดียเป็นความหวังใหม่ปั๊มรายได้แทนจีน

สถิติต่างชาติมาไทยลดลง อินเดียเป็นความหวังใหม่ปั๊มรายได้แทนจีน

   

        สำหรับการท่องเที่ยวของไทยเรามียอดซบเซาลง ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยเราน้อยลง โดย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยสถิติการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยมีรายได้ลดลงเหลือเพียงแค่ 1.55 ล้านล้านบาท

       โดยขยายตัว 0.3% และนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยว 76 ล้านคน/ครั้ง ขยายตัว 2% สร้างรายได้ 5.4 แสนล้านบาท ขยายตัว 5% ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.3% แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.1 ล้านล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาท

        ทั้งนี้ จากนี้ ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน รวมถึงความกังวลและความเชื่อมั่นในเชิงจิตวิทยา เพราะในช่วงครึ่งปีแรกมีอัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยวยังอยู่ในภาวะทรงตัว เพราะตั้งแต่เดือนพ.ค. ได้เข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หากประเมินในช่วงครึ่งปีหลัง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโต เนื่องจากเข้าสู่ระยะฤดูกาลของการท่องเที่ยว ประกอบรัฐบาลใหม่อาจมีมาตรการต่างๆ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

       แม้ว่าเดือนมิ.ย. จะไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย และผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยว ชาวอินเดียเดินทางมาไทยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ที่ประมาณ 1.8 แสนคน ขยายตัว 22.2% ซึ่งการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย จะช่วยลดความผันผวนของรายได้จากการท่องเที่ยวจากส่วนแบ่งการตลาดของนักท่องเที่ยวจีน

      ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวอินเดียถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของไทย มีการใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งค่าเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วไปที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง โดยนักท่องเที่ยวอินเดียมีอัตราการเติบโตตลาดเฉพาะกลุ่มสูง เช่น กลุ่มท่องเที่ยวสุขภาพ กลุ่มคู่รักหลังแต่งงาน กลุ่มการ จัดแต่งงาน กลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์ กลุ่มเดินทางเพื่อการประชุม เป็นต้น

       ทั้งนี้ จากคาดการณ์ดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่า แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวได้ปรับลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยททท. ประเมินว่า ตลอดทั้งปี 2562 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.38 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.5% โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.21 ล้านล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 1.17 ล้านล้านบาท ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยว คาดว่าจะมีต่างชาติเดินทางมาเที่ยว 40.2 ล้านคน และเที่ยวในประเทศ 170 ล้านคน-ครั้ง

      นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและอินเดีย จะเป็นหนึ่งในความหวังของการช่วยปั๊มยอดรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตมากที่สุด โดยคาดว่า ตลอดทั้งปีน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอาเซียน 11 ล้านคน และนักท่องเที่ยวอินเดียอีก 2 ล้านคน ซึ่งทั้ง 2 ตลาดนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้รายได้จากการท่องเที่ยวรวมของไทย ทั้งปีโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.38 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.5%

      ส่วนในปี 2563 ททท. ได้เป้าหมายสร้างรายได้เติบโตจากกลุ่มประเทศอาเซียน 10% เมื่อเทียบกับปีนี้ เพราะแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีทุกประเทศ โดยตลาดที่คาดว่าจะทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสูงสุดแก่ไทย คือเมียนมา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งแนวทางการทำตลาดของ ททท. จะเน้นเพิ่มความถี่ในการเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานมากขึ้น

    0
    0
    0