10 อันดับประเทศที่มีวันหยุดราชการมากที่สุดในโลก

10 อันดับประเทศที่มีวันหยุดราชการมากที่สุดในโลก

   

         วันหยุดราชการ เป็นวันหยุดในโอกาสสำคัญต่างๆ ทั้งวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ วันสำคัญทางศาสนา หรือวัดหยุดตามกฎหมาย ซึ่งในปี 2562 นี้ประเทศไทยเราได้ปรับเพิ่มวันหยุดราชการทั้งหมด 19 วัน จากอดีตมี 16 วัน โดยเว็บไซต์ worldatlas.com ได้สำรวจวันหยุดราชการ พร้อมจัดอันดับของแต่ละประเทศ ที่มีวันหยุดราชการมากที่สุดในโลก (Countries With The Most Public Holidays) ซึ่งจากเดิมไทยเราอยู่อันดับที่ 6 แต่พอปรับเพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ รวม 2 วัน คือ วันที่ 12 เมษายน และ 6 พฤษภาคม เมื่อเทียบกับผลสำรวจข้างต้น เท่ากับว่าจะทำให้ไทยมีอันดับขยับขึ้นไปอยู่ที่ 4 ของโลก

       แต่จากผลสำรวจในปี 2561 กัมพูชาเป็นประเทศที่มีวันหยุดราชการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยจำนวน 28 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวันสำคัญทางศาสนา รองลงมาอันดับ 2 คือ ศรีลังกา มี 25 วัน ส่วนอันดับ 3 อินเดีย และคาซัคสถาน 21 วัน สำหรับไทย มีวันหยุดราชการทั้งหมด 16 วัน รั้งอยู่ในอันดับที่ 6 ร่วมกับ ตุรกี และปากีสถาน  

       สำหรับช่วงเวลาวันหยุดหลายๆคนก็คงเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หรือหากเป็นช่วงวันหยุดยาวก็เดินทางไปต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดเพื่อใช้เวลากับครอบครัว คนรัก หรือเพื่อนสนิทนั้นเอง  

ขอขอบคุณที่มาจาก : bltbangkok.com 

    0
    0
    0