ลูกบ้านแห่ประกาศขายบ้าน หลังเจอโครงการบ้านขายฝัน

       เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 ลูกบ้านโครงการบ้านจัดสรร วี ไพรม์ ในเขตเทศบาลตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 15 หลัง จาก 20 หลัง ได้มีการนำป้ายประกาศมาติดหน้าบ้าน โดยมีข้อความระบุว่า "ขายด่วน ขายบ้าน ขายฝัน ขายดินแดนพิศวง มีแต่เรื่องน่าอัศจรรย์" หลังพบว่าพื้นที่จอดรถในโครงการ ไม่ได้เป็นพื้นที่ในโครงการตามที่เจ้าของโครงการระบุไว้ในประกาศ

       นอกจากนี้ยังมีการล่ารายชื่อลูกบ้านที่มีความประสงค์ขอให้ทางโครงการทำสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อตกลงระหว่างลูกบ้าน (ผู้ซื้อ) และโครงการในส่วนของพื้นที่จอดรถตามคำโฆษณาขาย ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการขอให้ทางเจ้าของโครงการออกมาพูดคุยแต่ไร้วี่แววได้ข้อสรุป

       สำหรับสาเหตุที่ลูกบ้านหลายหลังออกมาติดประกาศเช่นนี้ เนื่องจากมาทราบภายหลังว่าพื้นที่ของโครงการแบ่งเป็นโฉนดที่ดิน 3 แปลง แปลงแรกเป็นตัวอาคารบ้าน แปลงที่ 2 เป็นแปลงถนนหน้าบ้าน และแปลงที่ 3 เนื้อที่ 4 ไร่เศษ เป็นพื้นที่จอดรถที่ทางโครงการโฆษณาว่าเป็นลานจอดรถรองรับได้ 100-200 คัน

       ซึ่งพบว่าแปลงนี้เป็นชื่อของเจ้าของโครงการ ไม่ได้เป็นพื้นที่อยู่ในโครงการ โดยเจ้าของโครงการบอกว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ภาระจำยอม ลูกบ้านจึงกังวลว่า ในอนาคตพื้นที่ตรงนี้อาจจะถูกเจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ไม่สามารถเป็นที่จอดรถได้ จึงอยากให้ทำสัญญาให้ชัดเจนว่าในอนาคตจะไม่มีการเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างอื่น

       เนื่องจากลูกบ้านพบว่า สิทธิไม่ได้เป็นไปตามโฆษณา ที่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อบ้าน จึงต้องเรียกร้องสิทธิให้เป็นไปตามที่ทางโครงการโฆษณาเอาไว้

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : tkvariety.com