ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส2 รอบแรกเต็มแล้ว รอลุ้นรอบสอง18.00 น.

ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส2 รอบแรกเต็มแล้ว รอลุ้นรอบสอง18.00 น.

   

             หลังจากที่ทางรัฐบาลเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม วันละ 2 รอบ ในเวลา 6.00 น. และ 18.00 น. 

             ซึ่งชิมช้อปใช้ รอบ 06.00 น.นั้น มีคนลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว 5 แสนคนแล้ว โดยในระบบจะขึ้นข้อความว่า "ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสิทธิมาตรการฯ "ชิมช้อปใช้" ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านสนใจในการเข้าร่วมมาตรการฯ"  ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งรอบสองของวันนี้ ในเวลา 18.00 น.

              “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เดิมแล้วยังจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชย ไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งสิทธิ์นี้จะขยายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรกที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยสำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 สามารถเติมเงินได้ง่ายและสะดวก โดยนอกจากจะเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ของทุกธนาคาร หรือกรอกตัวเลข g-Wallet 15 หลักผ่าน mobile banking ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถเติมเงินเข้า g-Wallet 2 ผ่านเครื่อง ATM ได้อีกด้วย 

          อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. รับลงทะเบียน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 1 ล้านคนต่อวัน จนกว่าจะครบ 3 ล้านคน

    0
    0
    0