รู้ก่อนเปิดเผยข้อูล เลขบัตรประชาชน 13 หลักบอกอะไรบ้าง

รู้ก่อนเปิดเผยข้อูล เลขบัตรประชาชน 13 หลักบอกอะไรบ้าง

   

          รู้ก่อนเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะ สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขบัตรประชาชน โดยระบุว่า “ตัวเลขต้องระวังข้อมูลสำคัญในบัตรประชาชน” บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตัวตน 

          ตัวเลข 13 หลัก ในบัตรประชาชน เป็นการแสดงตัวตน “ความเป็นคนไทยหรือคนในประเทศไทย” เป็นที่อาศัย และใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแสดง และยืนยันตัวตน เนื่องจากบนหน้าบัตรจะระบุทั้งชื่อ นามสกุล รวมถึงวัน เดือน ปีเกิด รูปภาพใบหน้า และที่อยู่ของเรา ที่สำคัญมี “หมายเลข 13 หลัก” ในการทำธุรกรรมกับธนาคาร หรือติดต่อราชการ

          นอกจากนั้นด้านหลังบัตรมีชุดตัวเลข เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่น สรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงฯ, กรมฯ ต่างๆ รวมถึงภาคการเงินบังคับใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรกรรม ตรวจสอบ ยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เรียกว่า e-KYC (Electronic – Known Your Client) APP ที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ต้องใช้ทั้งหมด

          หากข้อมูลหน้าบัตรประชาชนหลุดไปก็อันตรายมากพอแล้ว ยิ่งข้อมูล Laser ID หลุดไปด้วย ยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณ เหมือนเลขบัตรเครดิตหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร

ทั้งนี้ ความหมายของตัวเลข 13 หลักในบัตรประชาชน มีดังนี้

หลักที่ 1 บอกประเภทบุคคล

หลักที่ 2 และ 3 บอกจังหวัดที่เกิด

หลักที่ 4 และ 5 บอกอำเภอ เขต เทศบาลที่เกิด

หลักที่ 6 ถึง หลักที่ 10 ตัวเลขที่ 5 หลักนี้จะบอกเล่มที่ของสูติบัตร ตามประเภทของบุคคล

หลักที่ 11 และ 12 บอกใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม ตามประเภทของบุคคล

หลักที่ 13 หลักสุดท้าย บอกตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด (ใช้สูตรคำนวณเฉพาะ)

          ดังนั้น ก่อนการเปิดเผยข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแต่ละครั้ง เราควรหยุดคิดให้รอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ใครได้รู้ เพราะมิจฉาชีพในปัจจุบันมีวิธีการฉ้อโกงหลอกลวงได้หลายวิธี อย่าหลงเชื่อกลลวง และควรเก็บรหัสเหล่านี้ไว้เป็นความลับของตนเอง

ขอขอบคุณที่มาจาก: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

    0
    0
    0