รัฐช่วยชาวนา จ่ายเพิ่มไร่ละ500 รับ2ส่วน สูงสุดครัวเรือนละ 20,000

รัฐช่วยชาวนา จ่ายเพิ่มไร่ละ500 รับ2ส่วน สูงสุดครัวเรือนละ 20,000

   

         ชาวนาใจชื่นรัฐบาลเร่งทยอยโอนเงิน"ช่วยชาวนา"ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 จำนวนกว่า 4.57 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ เงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว​ ได้เงินทั้ง 2 ส่วนรวมกันสูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท โดยรายละเอียดดังนี้

1.เงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10,000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เม.ย.63

2.เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ (ได้สูงสุด 10,000 บาท) โอนเงินให้ครบทั้งหมด ภายใน 30 เม.ย.63

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 ส่ง ธ.ก.ส.โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริง และไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1

          ส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ หรือเพื่อความเข้าใจได้ดี ชาวนาทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ธกส.ในพื้นที่ใกล้บ้านของท่าน   และเพือเป็นการไม่เสียสิทธิ์อย่าลืมติดต่อสอบถามรายละเอียดให้แน่ชัด 500+500 ได้เพิ่มอีก1เท่า รับสูงสุดครัวเรื่อนละ 20,000 

ขอขอบคุณที่มาจาก: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

    0
    0
    0