รพ. ประกาศผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ ต้องตรวจแอลกอฮอลในเลือดทุกคน

รพ. ประกาศผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ ต้องตรวจแอลกอฮอลในเลือดทุกคน

   

        ประกาศจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจราจร ที่จะเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลต้องตรวจแอลกอฮอลในเลือดทุกคน ตามกฎหมาย คนไข้สามารถปฏิเสธได้ แต่ทางโรงพยาบาลจะลงบันทึกว่าไม่อานุญาติให้ตรวจ เพื่อส่งให้ตำรวจดำเนินคดีตามกำหมาย

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต

สนับสนุน

              หลายคนเห็นด้วยกับนโยบายนี้ และหวังว่าจะช่วยลดอุบัติเหตึที่เมาแล้วไม่ขับได้ หรือถ้าใครที่ประอุบัติเหตุแล้วปฏิเสธกับทางโรงพยาบาลว่าไม่ตรวจ ทางโรงพยาบาลก็จะลงข้อมูลให้กับตำรวจและให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย  อย่างไรแล้วเมาไม่ขับจะดีกว่านะคะ 

ขอขอบคุณที่มาจาก: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

    0
    0
    0