ยอดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์พุ่ง ประชาชนให้ความสนใจเกินคาด

ยอดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์พุ่ง ประชาชนให้ความสนใจเกินคาด

   

        หลังจากที่เปิดให้ฝึกทักษะออนไลน์ ทำให้ประชาชนที่มีเวลาอยู่บ้านและหางานอดิเรกทำ จึงทำให้ยอดฝึกอาชีพออนไลน์พุ่ง ซึ่งมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป (New Normal) ซึ่งร่วมทั้งการเรียนรู้ การฝึกทักษะต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้น

          กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยยอดประชาชนที่เข้าฝึกอาชีพผ่านทางออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ช่วงอยู่บ้านพบว่า มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนครั้ง อาทิ

- ภาษาอังกฤษ 27,188 ครั้ง 

- ช่างเครื่องปรับอากาศ 13,062 ครั้ง

- ภาษาเกาหลี 10,378 ครั้ง 

- ภาษาญี่ปุ่น 10,222 ครั้ง 

- การประกอบอาหารไทย 8,828 ครั้ง 

- ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7,761 ครั้ง

- ช่างซ่อมรถยนต์ 7,022 ครั้ง

- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6,437 ครั้ง

- การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊ก และไมโคร-คอมพิวเตอร์ 5,850 ครั้ง 

- อาชีพอิสระ 5,053 ครั้ง 

- ช่างซ่อมโทรทัศน์ 2,263 ครั้ง

         ปัจจุบันสถานการณ์โรคมีแนวโน้มดีขึ้น สถานประกอบกิจการหลายแห่งกำลังเตรียมกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ว่างงานที่เข้ามาเรียนรู้ฝึกอาชีพออนไน์ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสมัครงาน และปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

         หรับผู้สนใจสามารถเข้าฝึกอาชีพออนไลน์ได้ที่ www.dsd.go.th คลิกเลือก “ฝึกทักษะออนไลน์” (Online Training) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035

ขอขอบคุณที่มาจาก: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

    0
    0
    0