มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือนซื้อเชฟโรเลตช่วงโปร

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือนซื้อเชฟโรเลตช่วงโปร

   

         จากกรณีที่ เชฟโรเลตประเทศไทย ที่ประกาศปิดโรงงานในไทย ภายในปี 2563 ทำให้ทางบริษัทได้นำเอารถยนต์ที่เหลือค้างอยู่ออกมาจำหน่าย หลายๆรุ่น โดยลดราคาถึง 50% จนทำให้หลายๆคนต่างให้ความสนใจ แต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นกังวลเรื่องการบริการหลังการขาย ทั้งนี้ทางเพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ออกมาเตือนผู้บริโภคระวัง 'โปรไฟไหม้' ของรถยนต์ เรียกร้อง สคบ. และบริษัทรับผิดชอบลูกค้าเดิม

        นายไพบูลย์ ช่วงทอง ประธานคณะอนุกรรมการสินค้าและบริการ ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค(คอบช.) กล่าวว่า คอบช. และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อยากฝากเตือนผู้บริโภคให้ระวังการซื้อรถยนต์ในช่วงการส่งเสริมการขายที่นำรถยนต์ที่คงค้างอยู่ในคลังสินค้า หรือ อาจเรียกว่าการขายเลหลัง ซึ่งเมื่อผู้บริโภคเสี่ยงภัยเข้าไปซื้อจะทำให้การรับประกันหลังการขายอาจจะเป็นไปได้ยากขึ้น ทั้งเรื่องศูนย์บริการ อะไหล่ การรับประกันคุณภาพ เป็นต้น เนื่องจากผู้ประกอบการได้ประกาศยุติการผลิต การจำหน่าย และการดำเนินธุรกิจในประเทศทั้งหมด หากเกิดการชำรุดบกพร่องและเกิดการฟ้องร้องคดีที่ผู้บริโภคชนะก็จะได้รับเพียงแค่คำพิพากษา ไม่สามารถบังคับคดีได้ และหาทรัพย์จำเลยไม่เจอ 

         ด้วยการจำหน่ายสินค้าในลักษณะดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับผู้บริโภคได้ คณะอนุกรรมการสินค้าและบริการ (คอบช.) จึงมีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานและบริษัท ดังนี้

         1. ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงให้วางเงินประกันหากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ตามปริมาณรถและรายได้ที่จำหน่ายไปแล้ว โดยที่รถยนต์ยังอยู่ในสัญญาประกัน

          2. บริษัทจะต้องสนับสนุนให้มีตัวแทนผู้รับผิดชอบและบริการหลังการขาย หลังบริษัทได้ยุติการประกอบการอย่างถาวรอย่างน้อย 4 ปี เพื่อรับผิดชอบต่อสินค้าของบริษัท

          3. เร่งให้ผู้บริโภคที่เพิ่งจัดทำสัญญาซื้อขายที่อยู่ในระยะเวลาประกัน ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผิดชอบสัญญารับประกันคุณภาพสินค้า ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ส่วนรถยนต์ที่ซื้อในช่วงโปรไฟไหม้ ควรมีการรับประกันที่ชัดเจน อย่างน้อย 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เป็นต้น

          และ 4. ขอให้ชี้แจงนโยบายการดูแลผู้บริโภค ในระยะเวลาการรับประกัน ก่อนยุติการผลิตและยุติการจัดจำหน่ายในประเทศไทย

       อย่างไรก็ดี สำหรับลูกค้าที่ไปจองรถยนต์เชฟโรเลตในช่วงจัดโปรดังกล่าว ก็อยากให้เช็ก หรือสอบถามเกี่ยวกับการรับประกันหลังการขายกับทางศูนย์ดีๆ หากศูนย์ไหนมีดูแลเรื่องอะไหล่ และยังดูแลต่อเนื่องก็ไม่มีปัญหา

ขอขอบคุณที่มาจาก : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

    0
    0
    0