มูลนิธิชุมชนไท เข้าช่วยเหลือชุมชนที่ยากจนที่สุด ในจังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิชุมชนไท เข้าช่วยเหลือชุมชนที่ยากจนที่สุด ในจังหวัดอุบลราชธานี

   

           ชุมชนคุรุมิตร เป็นชุมชนที่ยากจนที่สุด ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ชุมชนนี้ป็ปนชุมชนดั้งเดิมกว่า 100 ปี เมื่อก่อนชาวบ้านได้มาแผ้วถางอยู่ ซึ่งเป็นที่ดินของกำนันในพื้นที่ ซึ่งภายหลังได้มอบให้เป็นที่สาธารณะ โดยชาวบ้านได้ชักชวนกันมาอยู่เป็นชุมชน กว่า 200 ครอบครัว

           ต่อมาเมื่อปี 2526 ทางโรงเรียนได้มาสร้างบ้านพักครู บนพื้นที่ 9 ไร่ และให้ชาวบ้านย้ายเข้าไปอยู่ด้านใน ซึ่งมีพื้นที่ 2 ไร่เศษ เหลืออยู่กัน 40 ครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในที่ดินที่ดอยู่อาศัย และมีการไล่รื้อ ทางมูลนิธิชุมชนไท ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา สาธารณูปโภค มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเสนอบ้านมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านได้รวมตัวเพื่อเสนอพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ล่าสุดอยู่ในการพิจารณาของจังหวัดและธนารักษ์ 

ชุมชนที่ยากจนที่สุด

บางทีก็ถูกไล่รื้อ 

ชมคลิป<<<คลิกเลย>>>

          ​เป็นชุมชนที่น่าสงสารนะคะ บางครั้งก็ถูกไล่รื้อเพราะไม่มีเอกสานสิทธิ์ใดๆมายืนยัน แต่อย่างไรแล้วทาง มูลนิธิชุมชนไท ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้าน และมีการพัฒนา สาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกหน่วยงานแทนชาวบ้านด้วยนะคะ 

ขอขอบคุณที่มาจาก: ที่ดินคือชีวิต

    0
    0
    0