มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ลาคร่อมวันหยุดไม่นับเป็นวันลาหยุด

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ลาคร่อมวันหยุดไม่นับเป็นวันลาหยุด

   

       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทางเพจกฎหมายแรงงาน ได้ออกมาโพสต์ภาพให้ความรู้เรื่อง กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับวันลาของลูกจ้าง โดยจากโพสต์นั้นได้ระบุว่า 'วันลาคือวันที่บรรดาลาทั่วโลกร่วมกันรำลึกถึงลาตัวแรก...ตึ่งโป๊ะ วันลาต่อเนื่องที่คร่อมวันหยุด นับวันลาเฉพาะวันทำงาน เพราะในวันหยุดแม้ลูกจ้างไม่ลาก็มีสิทธิหยุดอยู่แล้ว'

เว้นแต่กรณีลาคลอดที่กฎหมายให้นับวันหยุดในระหว่างการลาเป็นวันลาด้วย ตัวอย่าง สมมุติว่าวันหยุดคือวัน เสาร์ ลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่วันศุกร์ ถึงจันทร์ ลูกจ้างไม่ต้องส่งใบรับรองแพทย์ เพราะลาป่วย 2 วัน (ไม่เกิน 3 วัน) เพราะวันเสาร์เป็นวันหยุด หรือวันหยุดคือวัน เสาร์ ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันศุกร์ ถึงวันจันทร์ นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ใด้ เพราะละทิ้งหน้าที่ไม่ครบ 3 วัน คือไม่นับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดด้วย

จากความคิดเห็น 

พนักงานหลายคนไม่รู้

ลาควบวันหยุดได้เลย

       สำหรับเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้มาก่อน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยุ่กับดุลพินิจของบริษัทด้วยนะคะ ก่อนจะลาก็ถามทางบริษัทก่อน เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะโดนหักเงิน หรือเสียประวัติการทำงานได้

ขอขอบคุณที่มาจาก : กฎหมายแรงงาน 

    0
    0
    0