มท.อนุญาต ศูนย์มือถือในห้าง เปิดให้บริการได้

มท.อนุญาต ศูนย์มือถือในห้าง เปิดให้บริการได้

   

            ได้รับผลกระทบกันถ้สนหน้าจริงๆ กับการระบาดของไวรัสโควิด เมื่อวันที่ 27 มี.ค. จากการณี ศบค. มีคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ที่ตั้งอยู่ในห้างต้องปิดไปด้วย ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกรณีมือถือมีปัญหา โดยเฉพาะกรณีซิมดับ หรืออุปกรณ์ชำรุด

             นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงพิจารณาผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการประชาชนได้

               สำหรับประชาชนที่รับความเดือดร้อนกรณีมือถือมีปัญหา โดยเฉพาะกรณีซิมดับ หรืออุปกรณ์ชำรุด ตอนนี้มีการอนุมัติให้เปิด ให้บริการแล้วนะคะ ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆที่จะสั่งปิดไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแกประชาชน

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0