ภาพปาฏิหาริย์ ขณะ เฟี้ยวฟ้าว ไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์109

ภาพปาฏิหาริย์ ขณะ เฟี้ยวฟ้าว ไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์109

   

         จะเห็นได้ว่าเฟี้ยวฟ้าว  เดินทางสายความเชื่อมานานและมักจะมีการโพสต์เรื่องความเชื่อหรือสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นตลอด ล่าสุดได้โพสต์ภาพ ภาพปาฏิหาริย์ ขณะเฟี้ยวฟ้าว ไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์109  ซึ่งเป็นองค์พระที่ตั้งใจสร้างขึ้น ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งภาพที่กเดิขึ้นนั้นเหมือน พญานาค โดยเฟี้ยวฟ้าวระบุว่า 

         ปาฏิหาริย์!พญานาค เสด็จมาให้เห็นเป็นบุญตาเหลือเกินค่อยๆอ่าน...จะเจอแสงธรรมที่งดงาม เมื่อข้าพเจ้า เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้และ มามี้ ตั้งจิตตั้งใจสร้าง ด้วยความรักและศรัทธาเพื่อให้มนุษย์นั้นได้มากราบไหว้**ยึดเหนี่ยวในคุณงามความดี **สวดมนตร์ **สมาธิ **เมตตา**ภาวนาการสร้าง..#พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 ของโลกด้วยความรักที่เปี่ยมล้นจากจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ คือจิตที่ปราศจากข้อแม้ จิตที่ปราศจากความสงสัยในจิตนั้น#มีเพียงแต่ความศรัทธาๆต่อพระพุทธเจ้าในจิตนั้นมีเพียงแต่ความศรัทธาๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่การสร้างพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่ง

         ต้องมีความอดทน ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นแท้จริงต้องมีจิตที่รักแท้ ต้องมีจิตศรัทธาแท้ และที่สำคัญ ทำด้วยจิตที่สะอาดโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้นในจิตนั้นมีแต่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในจิตนั้นมีแต่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาพญานาคทุกๆตระกูล จึงเมตตาได้มานิมิต ข้าพเจ้าและมามี้พญานาคจะมาช่วยสานสร้างศาสนาและปกป้องพระพุทธเจ้าให้สำเร็จ และ งดงาม สมบูรณ์ตลอดถึงกัลยาณมิตรผู้ที่มีบุญที่จิตบริสุทธิ์  ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ ก็ได้เกิดขึ้นจริง เมื่อพญานาค อำนวยพร อำนวยชัย  พ่อปู่พญานาค ตลอดถึงแม่ย่าพญานาค เสด็จให้เห็นเป็นบุญตา บุญตาแท้ๆ

         ข้าพเจ้ารัก รักและศรัทธาพญานาคเสมอมาเพราะ สัจจะ #สัจจะสำคัญมากๆเมื่อเอ่ยมาเรานั้นต้องทำจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น รับรู้ เห็น และมีจริงเมื่อข้าพเจ้าได้ให้สัจจะไว้ ....เมื่อครั้งนั้นพญานาค ทรงเมตตาเสมอมาต่อมนุษย์ที่รักและศรัทธาพญานาค#ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ที่ไม่หวังผลใดๆตอบแทน

หลวงพ่อทันใจ

สาธุค่ะ 

           เป็นปรากฎการณ์ที่คลายพญานาคจริงๆ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนที่ศรัทธามาพญานาคนั้นมาอวยพร มาโปรด ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล  แต่สำหรับเฟี้ยวฟ้าวแล้ว เชื่อย่างยิ่งว่ากเิดจากแรงบุญที่ได้สร้างหลวงพ่อทันใจนี่ขึ้นมา 

ขอขอบคุณที่มาจาก: feawfoaw

    0
    0
    0