พลิกพื้นที่ไร้ค่าทำโซลาร์ฟาร์มเอื้อประโยชน์ 400หมู่บ้าน

พลิกพื้นที่ไร้ค่าทำโซลาร์ฟาร์มเอื้อประโยชน์ 400หมู่บ้าน

   

       เพิ่มรายได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากพื้นที่ไร้ค่าเปลี่ยนเป็น "โซลาร์ฟาร์ม" เอื้อประโยชน์กว่า 400 หมู่บ้าน วันนี้ tkvariety.com ชวนชมภาพสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หลากหลายแห่ง ซึ่งตั้งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามอยู่บนภูมิประเทศลักษณะแตกต่างกันของเมืองต้าถง มณฑลซานซีทางจีนตอนเหนือ เมืองต้าถงนั้นเดินหน้าการก่อสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแข็งขัน โดยเลือกใช้พื้นที่รกร้างด้อยประโยชน์อย่างหุบเขาแห้งแล้ง ผืนดินเค็มด่าง และพื้นที่ทรุดตัวจากการทำเหมืองแร่เป็นหลัก

อากาศร้อนแบบบ้านเราน่าจะมีในประเทศไทย

ไอเดียสุดยอดมาก

สร้างรายได้ สร้างพลังงาน

สุดลูกหูลูกตา

       ปัจจุบันสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ระดับหมู่บ้านทั้งหมด 122 แห่งเริ่มเดินเครื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยกระตุ้นรายได้ของครัวเรือนฐานะยากจนในหมู่บ้านมากกว่า 400 แห่งทั่วเมืองต้าถง ประเทศจีนถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พัฒนาได้รวดเร็ว

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com ขอขอบคุณที่มา : China Xinhua News

0
0
0