ผู้ว่ากทม. สั่ง ร.ร.ในสังกัด ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังเคารพธงชาติทุกวัน

ผู้ว่ากทม. สั่ง ร.ร.ในสังกัด ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังเคารพธงชาติทุกวัน

   

           วันนี้ (20 ม.ค. 63)  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

           ผู้ว่า กทม.  เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการเคารพรักชาติ ศาสน์ และกษัตริย์ จึงได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงเช้าหลังจากเคารพธงชาติ

           พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า   เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าเคยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ปัจจุบันจะไม่ค่อยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จึงเห็นควรปลูกฝังให้เด็กนักเรียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากการเคารพธงชาติทุกวัน เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ และเคารพรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

           ส่วนเวลาอื่นก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับข้อสั่งการดังกล่าว จะมีผลให้โรงเรียนสังกัดกทม.เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 ม.ค. 63) เป็นต้นไป เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ และเคารพรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0