รีบแจ้ง!! หากไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากไปยังกรมสรรพากร

     เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารและได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งไม่ประสงค์อนุญาตให้ธนาคาร นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง อัตโนมัติ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคาร โดยจะหมดเขตวันที่ 14 พ.ค.2562 ทั้งนี้การแจ้งครั้งเดียวจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะปิดบัญชี

         ก่อนหน้านี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากกรมสรรพากรหารือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เห็นพ้องว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยทั้งหมด แต่หากผู้ฝากเงินไม่ประสงค์จะได้รับยกเว้นภาษีจะต้องแจ้งแก่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยไม่ให้นำส่งข้อมูล ซึ่งธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยในอัตรา 15% 

         อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ตรวจสอบดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์จากทุกธนาคาร ภายในวันที่ 20 พ.ค.2562 จะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ก่อนจะส่งข้อมูลกลับไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก 
ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยออมทรัพย์ หากรวมทุกธนาคารแล้วเกิน 20,000 บาทต่อปี

         นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ และไม่ต้องการให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากรต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยที่ลูกค้ามีบัญชีให้ครบทุกธนาคารตั้งแต่วันที่ 7-14 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งครั้งเดียวจะมีผลตลอดไปจนกว่าลูกค้าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าที่มาแจ้งภายในวันที่ 14 พ.ค. 2562 จะมีผลตั้งแต่รอบภาษีดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีแรกในเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป.

         สำหรับใครที่ไม่ประสงค์อนุญาตให้ธนาคาร นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง อัตโนมัติ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคาร โดยจะหมดเขตวันที่ 14 พ.ค.2562 นะคะ

เรียบเรียงโดย:  tkvariety