ปลั๊กไหม้ ปลั๊กละลาย แบบนี้ใช้งานต่อได้ไหม

            ปลั๊กไฟละลาย หรือ ปลั๊กไฟไหม้ ปลั๊กไฟร้อน จนปลั๊กละลาย อันตรายที่อยู่ใกล้ตัว และต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง และปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมาก เช่นกับ เหตุการณ์ล่าสุด ปลั๊กไฟไหม้ ไหม้ไปจนถึงสายข้างในแบบนี้จะใช้ต่อได้ไหม 

              ซึ่งหลายคนมองว่า เกิดจากการเสียบปลั๊กไม่แน่น ปลั๊กหลวม เมื่อเปิดสวิทไฟก็จะเกิดการสปาร์คและไฟไหม้ได้..อันนี้อันตรายมากหากอุปกรณ์ที่ใช้ไฟหรือตัวสวิทอยู่ไกลเพราะจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ปลั๊กเต้ารับ และถึงแม้จะอยู่ใกล้เช่นใช้ปลั๊กพัดลม ปลั๊กช๊าทแบตเตอร์รี่มือถือ การใช้งานแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เต้ารับและปลั๊กเต้าเสียบละลายได้และเป็นสาเหตุหนึ่งของไฟไหม้

 ปลั๊กละลาย

น่าจะร้อนมาก

ข้างในเป็นแบบนี้ยังใชได้ไหม

อาจจะเกิดจากความหลวมไม่แน่น 

เป็นเพราะตอนเดินสายครั้งแรก

เปลี่ยนใหม่

ต้องเปลี่ยนสายใหม่

            การใช้ขนาดสายไฟ สายไฟที่ใช้ควรมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใช้งาน หากใช้สายไฟเส้นเล็กเกินไปแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้กระแสไฟเกินขนาดก็จะทำให้เกิดความร้อนในสายไฟและเกิดการซ๊อตไหม้ของสายไฟได้ ถามว่าแล้วผู้ใช้ผู้ซื้อจะรู้ได้อย่างไรสายไฟปลั๊กไฟได้มาตรฐานไหม?  ก.พ.2561 มีข้อกำหนดแล้วว่าปลั๊กพ่วงปลั๊กรางที่วางขายในท้องตลาดจะต้องมี มอก.2532-2555 จึงจะสามารถขายได้ ดังนั้นเมื่อซื้อปลั๊กพ่วงทุกครั้งต้องดูว่ามีมอก.2453-2555เท่านั้น

ขอขอบคุณที่มาจาก: Prachana Saisermsak