บิ๊กแดง มุ่งสร้างทหารยุคใหม่ ร่างกายต้องฟิต-ภาษาต้องเป๊ะ

บิ๊กแดง มุ่งสร้างทหารยุคใหม่ ร่างกายต้องฟิต-ภาษาต้องเป๊ะ

   

       "พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์" ผบ.ทบ.เป็นประธานที่ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทบ. (นขต.ทบ.) โดยจะเตรียมพบปะผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรมกว่า 800 นายทั่วประเทศในวีนที่ 16 สิงหามนี้ หลังมีการทดสอบร่างกายและภาษาอังกฤษ พร้อมทดสอบความรู้ทางทหาร ที่ ร.ร.เสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษา ทบ. จะเป็นการทดสอบด้วยข้อสอบใหม่ ตำราใหม่ หลักนิยมทางทหาร (Military Doctrine) ยุคใหม่ และ How to Deal with the Complex Wars

       โดย พล.อ.อภิรัชต์ เล็งเห็นว่า กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ กองทัพบกไทย ยึดเป็นต้นแบบ การจัดกองทัพ การฝึกศึกษา มายาวนาน แต่สหรัฐฯ มีการปรับปรุงเอกสาร ตำราการเรียน และหลักนิยมทางทหาร ให้เข้ากับภารกิจ ภัยคุกคาม และสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็น Complex Wars และ Hybrid Warfare สงครามลูกผสม

เช่นเดียวกับ กองทัพไทย ที่ก็กำลังเผชิญกับ Complex Wars ซึ่ง พล.อ.อภิรัชต์ ได้ร่วมเขียนตำราหลักนิยมทางทหาร เรื่องนี้ไว้ ตั้งแต่ เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 แม้กองทัพไทยจะไม่ได้มีภารกิจเหมือนทหารสหรัฐฯแต่ก็ควรนำ แนวคิดหลักนิยมต่างๆ ตำรา มาปรับใช้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพ

ส่วนการทดสอบร่างกายของ นายทหารระดับ ผบ.หน่วย ระดับผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม ยังคงมีเช่นเดิม ตามนโยบาย Smart Soldiers Strong Army ที่สานต่อ นโยบาย Smart Man Smart Army ในยุคของ พล.อ..เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี อดีตผบ.ทบ.เพื่อให้กำลังพลที่เป็น ผบ.หน่วย ดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย ให้แข็งแรง และสมาร์ท สำหรับการเป็นผู้นำทางทหาร

        นอกจากนี้ พล.อ.อภิรัชต์ ยังสนับสนุนการฝึกศึกษา กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะการไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆกับ กองทัพสหรัฐอเมริกา ที่ตอนนี้ นายทหารยศ ร้อยโท ร้อยเอก 8 นาย ตัวแทนจากทุกกองทัพภาค ไปอบรมที่ Fort Benning ขณะที่ ทหาร ร.29 พัน1 ที่หลับมาจากการฝึก Lightning Forge2019 ที่ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว ก็เตรียมจะไปฝึกประเมินผลที่มลรัฐหลุยสเซียนา ในเดือนกันยายนนี้

ขอขอบคุณที่มา : innnews

    0
    0
    0