ทำไมชาวอีสาน ไม่นิยมปลูกมะพร้าว

              ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวอ่อนที่ สำคัญของโลกและมะพร้าวน้ำหอมของไทยมีจุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมมากกว่าคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จึงทำให้มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นสินค้าส่งออกที่นำเงินตราเข้าสู่ประเทศปีละมากกว่า 2จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม และหลายคนสงสัยว่าทำไมภาคอื่นๆไม่ปลูกมะพร้าว อย่างเช่นภาคอีสาน ไม่ใช่แค่มะพร้าวน้ำหอม รวมไปถึงมะพร้าวอย่างอื่นด้วย

               ถ้าหมายถึงมะพร้าวน้ำหอม หวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญ ของไทย และจัดได้ว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ให้รสชาติของมะพร้าวน้ำหอมหวานอร่อยกว่าที่อื่น ๆ เขตนี้เกษตรกรยึดอาชีพปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันมานานกว่า 20 ปี มีล้งมะพร้าวน้ำหอมกระจายอยู่ทั่วไปเพื่อรองรับผลผลิตสำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีประมาณ 105 ล้ง เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมสามารถจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น น้ำมะพร้าวแช่เย็นมะพร้าวทั้งผล ปอก ตัดแต่ง มะพร้าวเผา วุ้นในลูกมะพร้าว เป็นต้น

               แต่ถ้าหากหมายถึงที่มาทำเป็นอาหารของหวานต่างๆ หรือ ทำเป็นรายได้ หลายคนมองว่าภาคอีสาน จะขาดปัจจัยเรื่องน้ำ จึงไม่นิยมปลูก

คนอีสานบอกแถวบ้านของเขาปลูกเกือบทุกหลังคาเรือน

ภาคอีสานพื้นที่เพราะปลูกไม่เหมาะสม[ads]

อาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิศาสตร์

แล้วแต่พื้นที่ 

         สมัยก่อนสภาพพื้นที่ไม่อำนวยในการปลูก อาหารอีสานจริงๆดั้งเดิมไม่ใส่กะทิ จะใช้ทำขนมอย่างเดียว และการทำขนมสมัยก่อนก็จะทำเฉพาะตอนงานบุญ ความต้องการใช้มะพร้าวก็เลยมีน้อย มีปลูกตามบ้านต้นสองต้น บางบ้านก็ไม่ปลูกเลย ฉะนั้นมะพร้าวไม่นิยมปลูกมากเท่าไหร่ในอีสาน หรือ บางหมู่บ้านไม่ปลูกเลย 

ขอขอบคุณที่มาจาก: สังเวียน จันทร์ทองแก้ว