รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904วปร.ทั่วประเทศ15-20ก.ค.

รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904วปร.ทั่วประเทศ15-20ก.ค.

   

         ประกาศข่าวดี ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ (ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ) พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 (ในเวลาราชการ) ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเฉพาะในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดังนี้

          1. ส่วนภูมิภาค กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านเฉพาะในเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562 สำหรับอำเภออื่น ๆ ของแต่ละจังหวัด จะกำหนดเวลาการรับสมัครและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

          2. กรุงเทพมหานคร กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ให้กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2562

          สำหรับการกำหนดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่าน แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com ขอขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

    0
    0
    0