ชิมช้อปใช้ ใช้ได้ที่เซเว่น 100 สาขา แต่ไม่สามารถใช้เติมเข้าทรูมันนี่ได้

ชิมช้อปใช้ ใช้ได้ที่เซเว่น 100 สาขา แต่ไม่สามารถใช้เติมเข้าทรูมันนี่ได้

   

                เป็นนโยบายที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชน สำหรับ ชิมช้อปใช้ แจกเงิน 1,000 บาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งมีโควตาให้ลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคนแต่ปัญหายังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทั้ง ไม่ได้รับ SMS สแกนใบหน้าไม่สำเร็จ สแกนคิวอาร์โค้ดไม่ได้  ​แต่ก็มีหลายท่านที่ลงทะเบียนได้ และใช้เงินตาที่โครงการได้ให้ไว้

               บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือเรื่อง การให้บริการ "ชิม ช้อป ใช้" เพื่อชี้แจงลูกค้ากรณีลูกค้าไม่สามารถนำเงินจากมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ มาเติมเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อบัตรเติมเงิน และบัตรเงินสดทุกประเภทที่ร้านเซเว่นฯ โดยมีใจความว่า และตามที่ภาครัฐได้จัดให้มีโครงการชิม ช้อป ใช้ นั้น บริษัทขอเรียนว่าได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีร้านเซเว่นฯ เข้าร่วมให้บริการรองรับมาตรการดังกล่าว จำนวน 100 สาขา ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ภูเก็ต, อุบลราชธานี และยะลา 

               เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถนำเงินจากโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เติมเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือซื้อบัตรเติมเงินหรือบัตรเงินสดทุกประเภทได้

เขตกรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่

อุบลราชธานี

ยะลา

ภูเก็ต

                 ลูกค้าไม่สามารถนำเงินจากมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ มาเติมเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อบัตรเติมเงิน และบัตรเงินสดทุกประเภทที่ร้านเซเว่นฯได้นะคะ และเซเว่นฯ เข้าร่วมให้บริการรองรับมาตรการดังกล่าว จำนวน 100 สาขา ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ภูเก็ต, อุบลราชธานี และยะลา 

ขอขอบคุณที่มาจาก: Tnnthailand

    0
    0
    0