ชัดเจน วันหยุดราชการทั้ง 19 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2562

ชัดเจน วันหยุดราชการทั้ง 19 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2562

   

         เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562  ที่ผ่านมาตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำปี 62 มีวันหยุดร่วมทั้งหมด 19 วัน ส่วนวันหยุดธนาคาร และ ภาคแรงงานนั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจ

โดยรายละเอียดวันหยุด 19 วันนั้นมีดังนี้

1.วันขึ้นปีใหม่ คือวันที่ 1 ม.ค. จำนวน 1 วัน

2.วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จำนวน 1 วัน

3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เม.ย. จำนวน 1 วัน

4.วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย. จำนวน 3 

5.วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พ.ค. จำนวน 1 วัน

6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ จำนวน 1 วัน

7.วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จำนวน 1 วัน

8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิ.ย. จำนวน 1 วัน

9.วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน

10.วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วั

11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 28 ก.ค. จำนวน 1 วัน

12.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 ส.ค. จำนวน 1 วัน

13.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ต.ค. จำนวน 1 วัน

14.วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ต.ค. จำนวน 1 วัน

15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. จำนวน 1 วัน

16.วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธ.ค. จำนวน 1 วัน

17.วันสิ้นปี ตรงกับวันที่ 31 ธ.ค. จำนวน 1 วัน

          ทั้งหมดก็เป็น 19 วันนะคะ ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2562 อย่างไรแล้ววันหยุดก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่นะคะ  วันครอบครัว วันพักผ่อน

เรียบเรียงโดย: tkvariety

    0
    0
    0