คิดที่จะปลูกบ้านเราควรรู้ และต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้าง

        การสร้างบ้านนั้นมีขั้นตอนค่อนข้างละเอียด ดังนั้นผู้ที่จะทำการสร้างบ้านควรให้เวลาศึกษาข้อมูลดีๆ เพื่อที่จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา และพยายามเข้าไปตรวจสอบวัสดุ การออกแบบในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้เข้ามาตรวจสอบดูแลขั้นตอนต่างๆ ด้วยยิ่งดี

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Sasipon Songsiri ได้โพสต์ตั้งคำถามว่า "คิดที่จะปลูกบ้านเราควรรู้ และต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างค่ะ"

ต่อมาก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคุณ "อธิวัฒน์ เพ็ชรยศ" มาแบ่งปันประสบการณ์ ตัวเราเอง : ต้องมีความพร้อมในด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมรอบข้างเช่นการเตรียมสถานที่ การถมดินเพื่อปลูกสร้าง ระบบระบายน้ำเช่นงานฝังท่อ ส่วนเรื่องอื่นประกอบที่ต้องเสริมสร้างกับยุคปัจจุบันคือ ความต้องการเจ้าของ ขนาด ฟังชั่น วัสดุ ที่ต้องการ การหาคนทำงานให้เพราะเค้าต้องรับข้อมูลจากเจ้าของไปเพื่อตีโจทย์จากความต้องการเจ้าของและการแนะนำสิ่งที่เค้ามีประสบการณ์

เริ่มอ่านติดตามข้อมูลในสื่อหรือกลุ่มคนแบบบ้าน มันมีทั้งปัญหาและแง่คิด เรียนรู้แบบบ้านที่เราได้ไป หัดขีสงสัยและสอบถามสิ่งที่ไม่รู้จากช่างหรือคนเขียน มีประมาณราคาตัวนี้สำคัญในการจัดแจงวัสดุและค่าแรง ศึกษาสัญญาก่อนเซ็นให้ดีและเคลียว่ามีอะไรสงสัย หรือมีอะไรซ่อน 

ส่วนการหาช่าง ติดตามผมงาน ดูงานช่างถ้าหาในพื้นที่หรือใก้ลเคียงได้ดีมากครับ ลดปัญหาได้หลายจุด แต่ถ้าชอบช่างมาก อยากได้ช่างมาทำงาน ก้อต้องยอมเรื่องค่าดำเนินการครับมากกว่าในพื้นที่ 

สุดท้ายการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีกับ ผรม หรือบริษัทกรณีมีปัญหาต้องสอบถามหรือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันก่อนเพราะส่วนมากที่เห็นคือเจ้าของไม่รู้จะไปสอบถามคัย ทั้งช่างและคนเขียนแบบบางคนที่ส่งงานคือหายจาก ในส่วนที่รับผิดชอบ และแยกค่าแบบ ค่าก่อสร้าง / รับเหมาออกจากกันครับ ของฟรีไม่มีในโลกครับในงานก่อสร้างสำหรับผม อยู่ที่ว่าเราจะเจอที่เค้าซ่อนไหม แต่ถ้าพึ่งพอใจนั้นว่าไปครับ

ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน โดยทั่วไป แบ่งออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้คือ

ขั้นตอนที่ 1 ตอกเข็มหล่อฐานราก คานคอดิน และ ตั้งเสาชั้นล่าง

ขั้นตอนที่ 2 หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับรับหลังคาชั้น 2

ขั้นตอนที่ 3 มุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน

ขั้นตอนที่ 4 ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง ติดตั้งระบบท่อน้ำ

ขั้นตอนที่ 5 บุผนังกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสี เดินสายไฟ ติดตั้งดวงโคม เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือให้เรียบร้อย

       เมื่อได้แบบบ้านแล้วขั้นตอนต่อมาคือหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวชี้ว่าท่านจะได้บ้านตามต้องการหรือไม่ การคัดเลือกผู้รับเหมาควรที่จะพิจารณาหลายด้าน ไม่ใช่เพียงผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่านั้น เนื่องจากราคาต่ำสุดอาจจะเป็นเพราะคิดราคาผิด หรือต้องการงานมากจึงใช้การตัดราคาเพื่อให้ได้งาน และเมื่อทำงานไปแล้วก็จะมีปัญหาในระหว่างการทำงานได้

เรียบเรียงโดย : tkvariety.com